Sullen Oy
Sukututkimus
SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§
Laatimispäiväys: 22.4.2013

1. Rekisterinpitäjä [sukuyhteisö tai sukututkija]
Nimi: Sullen Oy, Sulo Järvinen / Tapio Elfving
Osoite: Mäenpääntie 25, 30100 Forssa
Muut yhteystiedot: puhelin 050 3202 868, sähköposti sulo.jarvinen@sullen.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Sulo Järvinen
Asema sukuyhteisössä, vastuualue: sukututkija, toimitusjohtaja
Yhteystiedot: Mäenpääntie 25, 30100 Forssa
3. Rekisterin nimi
Elfving-suku, Urjala
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukulaisten kutsuminen koolle. Henkilötietojen täydennys sukututkimustoimisto Sullen Oy:n tehtävä.
5. Rekisterin tietosisältö
Tiedoston pohjana on Tapio Elfvingin tuntemiltaan sukulaisilta näistä saadut tiedot lisättynä hänen tutkimuksistaan kerätyillä tiedoilla. Sullen Oy:n julkaisemasta sukukirjasarjasta "Paimenessa ja presidentinlinnassa eli Urjalan Tolvan suku" on saatu runsaasti aineistoa ja näissä tiedot on saatu sukulaisten itsensä ilmoittamina sekä sukututkimustoimisto Sullen Oy:n lisätutkimukset.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Arkistot, maistraatit, seurakunnat, sukulaiset.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta. Sullen Oy siirtää tiedot toimeksiannon tultua täytetyksi tilaaja Tapio Elfvingille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei siirretä.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto: Lukittu tila.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Suojaus palomuurilla ja salasanoilla.