Sullen Oy
Sukututkimus
SUKUTUTKIMUS

Tutkimme henkilö- ja sukuhistoriaa ja ominta aluettamme on Lounais-Häme, josta me molemmat olemme kotoisin. Sukututkimusta nopeuttaa huomattavasti ja lisää asiantuntemusta, jos tutkijalla on kokemusta paikallisista kirkonkirjoista ja muista asiakirjoista. Olemme perehtyneet mm. Suomen suurinta sukukirjaa tehdessämme tämän alueen asiakirjoihin ja erilaisiin kotiseutuhistorioihin. Meillä on kokemusta aivan pienistä selvityksistä tähän Suomen suurimman sukukirjasarjan tekoon asti.

Tutkimusta varten tilaaja toimittaa mahdollisimman tarkat tiedot henkilöstä tai henkilöistä, joista tutkimusta lähdetään tekemään. Tällaisia henkilötietoja ovat:

 1. tarkat nimet, myös aikaisemmat - jos tiedossa
 2. syntymäaika ja -kotikunta
 3. vihkiajat ja -paikat
 4. kuolinaika ja -paikka
 5. tarkka muuttotieto, jos tullut muualta

Tutkimusta aloitettaessa on eduksi, jos käytettävissä on esimerkiksi perukirja, jossa on liitteenä sukulaisten rekisteritiedot (muutot ja kotikunta). Joskus tutkimusta meiltä tilattaessa voi osoittautua, että asiat on jo tutkittu. Kannattaa aina kysyä. Ja ottaa mukaan mieluummin liikaa kuin liian vähän mahdollisesti asiaa auttavaa aineistoa. Maalaiskunnissa ihmiset eivät ole aakkosellisessa järjestyksessä seurakuntien kirkonkirjoissa.

Teemme pieniä ja suuria tutkimuksia tarpeen mukaan ja sovimme euromääristä, joita ei saa ylittää ilman tilaajan lupaa. Muutoinkin otamme yhteyden tilaajaan tarpeen mukaan.

Tutkimuksesta laaditaan tutkimussopimus, jossa selvitetään kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet sekä tutkimuksessa esille tulevien henkilöiden tietojen käyttämisestä lain määräysten mukaisesti.

Ennen tutkimuksen aloittamista tilaaja suorittaa kohtuullisen ennakkomaksun, joka tasataan lopullisessa laskussa. Tutkimuksen hintaan vaikuttaa laajuuden lisäksi siihen varattu aika. Jos aikaa on käytettävissä enemmän, voimme arkistoissa käydessämme jakaa ajan useamman tutkimuksen kesken.

Nykyisin elävistä henkilöistä saa tietoja maistraateista.

Tutustukaa kirjaan Paimenessa ja presidentinlinnassa (katso Tolvan suku) ja erityisesti sen osiin 1 (1.-5. sukupolvi) ja 2 (6. sukupolvi), jos haluatte tietää millaista tietoa esivanhempien elämästä on saatavissa. Kirjoja on Lounais-Hämeen paikallisissa, maakunta- ja yliopistojen kirjastoissa.

SUKUTUTKIMUS TAI SUKUPUU LAHJAKSI - EI HUONO IDEA

SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Laatimispäiväys:

1.Rekisterinpitäjä
Nimi:
Yhteystiedot:

2.Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Nimi:
Asema:
Yhteystiedot:

3.Rekisterin nimi
 • Matti Meikäläisen sukututkimusrekisteri
 • Meikäläisen Sukuseuran sukututkimusrekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 • Sukututkimus
 • Sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen
 • Sukututkimus ja tietojen julkaiseminen Meikäläisen Sukuseuran suljetulla verkkosivustolla
 • Sukututkimus ja tietojen julkaiseminen verkkopohjaisessa tietokantapalvelussa

5.Rekisterin tietosisältö
Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

6.Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä
Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9.Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.