Sullen Oy
Sukututkimus
SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäiväys: 22.4.2013

1. Rekisterinpitäjä [sukuyhteisö tai sukututkija]
Nimi: Sulo Järvinen / Sullen Oy
Osoite: Mäenpääntie 25, 30100 Forssa
Muut yhteystiedot: puhelin 050 3202 868, sähköposti sulo.jarvinen@sullen.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Sulo Järvinen
Asema sukuyhteisössä, vastuualue: sukututkija, toimitusjohtaja
Yhteystiedot: Mäenpääntie 25, 30100 Forssa
3. Rekisterin nimi
Kokkojoen ja Holstin väkeä, Urjala
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sulo Järvisen äidinäidin vanhempien suvusta sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.
5. Rekisterin tietosisältö
Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan: Omasta tutkimusaineistosta nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti; sukulaisten lähettäminä vihkimispaikka, yleensä arvo ja ammatti vasta sukulaisten antamista tiedoista. Muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot, osoitetieto, suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Arkistot, maistraatit, seurakunnat, sukulaiset.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteristö luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto: Lukittu tila.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Suojaus palomuurilla ja salasanoilla.