Sullen Oy
Sukututkimus
SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laadittu: 30.9.2016

1. Rekisterinpitäjä
Sukututkimustoimisto Sullen Oy
Mäenpääntie 25, 30100 Forssa
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Sulo Järvinen
sukututkija, toimitusjohtaja
Mäenpääntie 25, 30100 Forssa
sulo.jarvinen@sullen.fi, 050 3202 868
3. Rekisterin nimi
Tolvan Juhlakirjan sukurekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tolvan suursuku ry julkaisee v. 2019 Tolvan Juhlakirjan. Sen yhden osan muodostaa Sulo ja Marja-Leena Järvisen 1997 – 2006 julkaiseman sukukirjasarjan, ”Paimenessa ja presidentinlinnassa eli Urjalan Tolvan suku”, jatko-osa. Viisitoistatuhatta lapsiperhettä sisältäneestä sukukirjasta jäi eri syistä puuttumaan paljon perheitä ja ne pyritään saamaan mukaan, etupäässä kysymys on vuoden 1950 jälkeisestä ajasta. Toimeksiantona sukututkimus siihen kuuluvine osineen laaditaan ja tuotetaan valmis tiedosto kirjaan.
5. Rekisterin tietosisältö
Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan: Omasta tutkimusaineistosta nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti; sukulaisten lähettäminä vihkimispaikka, yleensä arvo ja ammatti vasta sukulaisten antamista tiedoista sekä valokuvat. Muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot, – osoitetieto, suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Etupäässä sukulaiset ja jossain määrin arkistot kuten maistraatit ja seurakunnat.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto: Lukittu tila.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Suojaus palomuurilla ja salasanoilla.